Vindusklosser

Vindusknekt, dekorkloss, pyntekloss, det finnes utrolig mange navn og varianter. Vi har plukket ut et utvalg  i forskjellige størrelser. Vår anbefaling er å handle både overkloss og underkloss for best symmetri. Vindusklossene blir levert ubehandlet.

Trenger du spesielle utgaver, så ta kontakt.